صحبتهای دکتر روحانی در بازگشت از نیویورک

صحبتهای دکتر روحانی در خصوص فاجعه اتفاق افتاده در حج بعد از بازگشت از نیویورک

سیاسیحسن روحانیصبحتهای روحانی بازگشت از نیویورکسخنرانی روحانی بازگشت از نیویورک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x