رد کردن مرحله 4-7 بازی Super Mario Bros1

یکی از فکری ترین مراحل برادران ماریو
با دقت نگاه کنید! واسه پاس کردن مرحله همانند ویدیو عمل کنید تا به مشکل برنخورید.