ماجرای صدای مهیب شنیده شده در مسجدالحرام

235
08 مهر 1394

شب گذشته خبرهایی از ریزش سقف و شنیده شدن صدای مهیبی در مسجدالحرام منتشر شد اما حقیقت چیست؟

خبریماجرای صدای مهیب شنیده شده در مسجدالحراممسجدالحرامصدای مهیب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x