پیام ایران به عربستان در خصوص فاجعه منا

225
08 مهر 1394

پیام جدی ایران به عربستان در خصوص فاجعه منا

سیاسیپیام ایران به عربستان در خصوص فاجعهفاجعه منا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x