راز مهدی طارمی در گرفتن پنالتی

راز اصلی مهدی طارمی در گرفتن پنالتی پرسپولیس - مهدی طارمی