دکتر روحانی ، سیاهپوش وارد تهران شد

281
08 مهر 1394

دکتر روحانی ، سیاهپوش وارد تهران شد ...... قبل از ترک نیویورک رئیس جمهور چند دیدار با روسای جمهور کشورهای دیگر نیز داشتند

سیاسیدکتر روحانیروحانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x