لباس زنبوری !!!

بیشترین تعداد زنبور عسل را بر روی بدن یک انسان ببینید ، انگار این مرد لباسی از جنس زنبور زنده به تن کرده ، رکوردی که در گینس هم ثبت شده ...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x