انفجار کپسول( دوربین مخفی )

لحظاتی دلهره آور و جالب با دیدن این دوربین مخفی خنده دار
( انفجار کپسول و واکنش مردم )