اموزش پزشکي: کورک - جوش

جوش ها به طور معمول در دوران بلوغ، وقتی هورمون ها به هم می ریزند، شروع می شوند. همراه با ایجاد تغییرات مهم بدنی، مثل: ظاهر شدن سیبیل و سینه ها، این هورمون ها چربی زیادی تولید می کنند. با تامین زیاد و غنی چربی، این مجرا های کوچک که از غدد چربی تا سطح پوست امتداد دارند، تنگ یا مسدود می شوند. گاهی چربی منفذ ورودی را مسدود می کند و وقتی با هوا تماس پیدا می کند، اکسیده و تیره رنگ می شود که سر سیاهش را تشکیل می دهد. این نقاط تیره ناراحت کننده به دلیل پاکسازی ناکافی پوست نیست. وقتی چربی نمی تواند از منفذ خود بالا بیاید، کیست کوچک سفیدی که سر آن نیز سفید است، شکل می گیرد. کورک سر سیاه یا سر سفید می تواند عفونی شود و درآکنه، ایجاد قرمزی و تورم کند. اما تغییر هورمون ها در دوران جوانی، تنها علت این مشکل نیست. چربی های خارجی پوست شما، پاک کننده های روغنی، لوازم آرایش و حتی چربی هایی که هر روز، در کار با آنها روبرو می شوید، می توانند باعث کورک شوند. استرس نیز در این زمینه نقش دارد. نوع دیگر آکنه منحصر به بزرگسالان می باشد. ناراحتی پوستی رایج بین افرادی است که گونه های سرخ رنگ دارند( نژاد ایرلندی- اسکاتلندی ) این افراد به سرعت بر افروخته می شوند و جریان خون افزایش یافته در پوستشان، غدد چربی را تحریک می کند. طی مرور زمان، این…