اموزش پزشکي: پورپورای آلرژیک

پورپورای‌ آلرژیك‌(پورپورای آنافیلاكتویید؛ پورپورای هنوخ - شوئن لاین) یك‌ اختلال‌ آلرژیك‌ به‌ صورت‌ خونریزی‌ ناگهانی‌ داخل‌ پوستی‌ یا روده‌ای‌. این‌ اختلال‌ ممكن‌ است‌ مفاصل‌ (معمولاً زانو، مچ‌ پا، ران‌، مچ‌ دست‌ و آرنج‌)؛ پوست‌ ساق‌ پا، ران‌ شكم‌؛ لوله‌ گوارش‌ و كلیه‌ را درگیر نماید. این‌ اختلال‌ كودكان‌ و بیشتر پسران‌ (8-2 ساله‌) را مبتلا می‌سازد. علایم‌ شایع‌ گلودرد حدود دو هفته‌ قبل‌ از سایر علایم‌ بثورات‌ (ضایعات‌) پوستی‌ خارش‌دار كه‌ به‌ نظر می‌رسد درست‌ در زیر سطح‌ پوست‌ می‌باشند. این‌ ضایعات‌ معمولاً در ناحیه‌ ساق‌، ران‌ یا قسمت‌های‌ تحتانی‌ شكم‌ بروز می‌كنند ولی‌ ممكن‌ است‌ به‌ طور منتشر در سراسر بدن‌ وجود داشته‌ باشند. التهاب‌ مفصلی‌ در ناحیه‌ مچ‌ پا، زانو، ران‌، مچ‌ دست‌ یا آرنج‌ دردهای‌ انقباضی‌ شكم‌ و استفراغ‌ -وجود پروتئین‌ و خون‌ در ادرار -تب‌ خفیف‌ علل‌ این‌ پوپورا احتمالاً مربوط‌ به‌ یك‌ واكنش‌ خود ایمنی‌ در عروق‌ خونی‌ كوچك‌ ملتهب‌ در سراسر بدن‌ است‌. عامل‌ شعله‌ور كننده‌ این‌ واكنش‌ آلرژیك‌ ناشناخته‌ است‌، ولی‌ حملات‌ اغلب‌ در پی‌ یك‌ عفونت‌ مجاری‌ تنفسی‌ فوقانی‌ یا مصرف‌ برخی‌ داروها به‌ خصوص‌ داروهای‌ گروه‌…