هیولا در بشکه سیب ( دوربین مخفی )

هنگامی که از مردم می خواهند تا سر خود را در بشکه ای از سیب فرو ببرند ، ناگهان با یک هیولایی مواجه می شوند و ...