هیبنوتیزم ( دوربین مخفی )

دراین دوربین مخفی تجب افراد رو در فرشگاه برای بسته بندی کالاهای خریداری شده آنها و همچنین عکس العمل افراد رو در مقابل فردی که هیبنوتیزم شده رو با هم ببینیم...