اموزش پزشکي: مزاج مغز

برخی از نشانه های دماغ ( مغز ) معتدل عبارتند از: سر بزرگ همراه با گردن ستبر و سینه فراخ و استخوانهای مهره های پشت قوی که دلالت بر اعتدال مزاج مغز و زیرکی و حال خوب مغز دارند. سر کوچک یا سر بزرگ همراه با گردن نازک و سینه لاغر و مهره های ضعیف کمر نشانه عدم اعتدال مزاج و بد حالی مغز است. نشانه های دماغ گرم مزاج: رنگ و روی چشم به سرخی می گراید و رگهای آن برجسته و پیداست. موی سر پس از تولد زود بر آید و رنگ موی سر سیاه یا سرخ باشد که هر چه مزاج گرمتر باشد سیاهی یا سرخی رنگ موی سر بیشتر می شود. با بالا رفتن سن جلوی موهای سر می ریزد (زود اصلع می شود) که دلیلش غلبه حرارت است (ریزش موهای سر به دلیل غلبه حرارت مغز). شخص از هوای گرم و آفتاب و طعامها و شرابها و بوها و عطرهای گرم مزاج دچار سردرد می شود و خوابش سبک است. نشانه های دماغ سرد مزاج: موی سر راست و ناشکسته و رنگ آن مایل به زردی یا سپیدی است. رنگ چشم سرخی ندارد و رگهایش باریک و ناپیداست. خوابش سنگین و ترشحات بینی اش زیاد می باشد. نشانه های دماغ خشک مزاج: موی سر زیاد و چرب و پرپشت است و زود در می آید و مایل به جعدی ( فر بودن موها ) می باشد و جلوی موهایش زود می ریزد. خوابش کم و سبک است و دارای حواس تیزی است چنانکه صداهای آهسته و بوها و طعم اندک و ضعیف طعامها را زود می فهمد و حس می کند.…