اموزش پزشکي: چربی خون

• انجام ورزش منظم قبل از خوردن وعده های غذایی پرچرب٬ به طور قابل ملاحظه ای ( H.D.L ) را افزایش می دهد. • ورزش کردن تولید آنزیم "لیپو پروتئین لیپاز "را که آنزیم آزاد کننده چربی است ٬ تحریک می کند که باعث آزاد شدن تری گلیسیرید و تولید بیشتر (H.D.L ) می شود. • اگر کاهش وزن تنها از طریق رژیم غذایی انجام شود ٬ می تواند علاوه بر کاهش کلسترول ناخواسته ٬ به کاهش (H.D.L ) نیز منجر شود. • رژیم بدون ورزش باعث کاهش کلسترول خوب و بد می شود اما رژیم با ورزش سبب کاهش کلسترول بد و افزایش کلسترول خوب می شود. مطالعات علمی نشان داده که روزانه نیم ساعت پیاده روی سریع مقدار کلسترول خون را کاهش می دهد و از خطر بروز سکته قلبی جلوگیری می کند. • از انجام ورزش های سنگین باید پرهیز کنید. • ورزش مناسب ( ایروبیک ) مثل : پیاده روی سریع٬ دویدن آهسته ٬ دوچرخه سواری ٬ شنا ٬ اسکی ٬ فوتبال و غیره... • ورزش های نا مناسب ( آنایروبیک ) مثل: کشتی ٬ وزنه برداری ٬پرش ارتفاع٬ پرش طول ٬ پرتاب وزنه ٬ پرتاب نیزه ٬ دو سرعت ٬ متاسفانه در زمانی زندگی می کنیم که کاملا کارهای ما ماشینی شده است ٬ و کاهش فعالیت های فیزیکی حاصل ازسوار شدن اتومبیل و ماشینی شدن ٬ زندگی ٬ سالانه صد ها هزارانسان را با سکته ی قلبی و مغزی در سی سی یو و آی سی یو ها بستری می کند... اتومبیل ها سالانه صد…