ساندویچ پرنده ( دوربین مخفی )

آهنگسازی با لیوان آبمیوه و نی و خوردن یک ساندویچ بزرگ پرنده و خوردن تخته روی صورت مرد ، عکس العمل خنده دار افراد رو در این مواقع ببینید....