اموزش پزشکي: شکستگی عمودی دندان

دندانتان به غذاهای گرم و سرد حساسیت زیادی نشان می دهد و گاهی نیز هنگام جویدن غذا دچار درد می شوید. به دندان پزشک مراجعه می کنید و متوجه می شوید یکی از دندان هایتان به طور عمودی دچار شکستگی شده و این شکستگی تا ریشه ادامه یافته است. در واقع دندان به دو نیم تقسیم شده است، اما چرا این اتفاق می افتد و راه حل مناسب چیست؟ شکستن عمودی ریشه دندان چرا گاهی اوقات ریشه دندان به طور عمودی می شکند؟ در حالت طبیعی در دهان 28 دندان (بدون احتساب دندان عقل) وجود دارد. فشار های ناشی از جویدن به صورت متعادل و مناسب به دندان ها وارد می شود و دندان ها نیز این فشار را به فک بالا و پایین منتقل می کنند، اما در صورتی که شخصی به هر دلیلی چند دندان خود را از دست بدهد، نیرویی که هنگام جویدن به وسیله عضلات جونده به دندان های باقیمانده وارد می شود، بیشتر از حالت طبیعی خواهد بود و سهم هر دندان از فشار جویدن، بیش از حد طبیعی بالا می رود. این حالت در دندان هایی که به دلیل پوسیدگی وسیع، درمان ریشه شده اند یا دارای پرکردگی وسیع هستند نیز دیده می شود. همچنین ممکن است فشار وارده به دندان از حد تحمل آن بالاتر باشد و باعث شود ترک بخورد که با گذشت زمان، این ترک به شکستگی وسیع و ممتد تبدیل می شود. این دندان ها اغلب قابل نگهداری نیستند و اصلاح و ترمیمشان…