ارتباط چاقی با سرطان

آمارها در سه دهه گذشته نشانگر افزایش بی رویه چاقی در جوامع پیشرفته می باشند. متاسفانه باید اذعان کرد که در جوامع در حال توسعه از جمله کشور ایران نیز شاهد شیوع گسترده چاقی در دهه اخیر می باشیم. نتیجه این افزایش بروز چاقی در دنیای امروزی، شانس ابتلا به عوارضی نظیر دیابت، پرفشاری خون و سرطان را افزایش داده است. مطالعات اخیر نشان داده اند که در کشورهای پیشرفته با توجه به تلاش های صورت گرفته، بروز بیماری های متابولیک مانند افزایش چربی خون و نیز افزایش فشار خون کنترل شده است، در حالی که شیوع چاقی همچنان سیر صعودی را در این کشورها طی می نماید. اما متاسفانه در کشور ما به نظر می آید هم سیر چاقی و هم عوارض متابولیک ناشی از آن پیشرونده است که باید تلاش جدی درباره کنترل آن ها به عمل آید. همانطور که بیان شد چاقی با بروز سرطان ارتباط مستقیم دارد. شواهد بسیاری نشان دهنده ارتباط بین چاقی و محل بروز سرطان هستند، مثلا چاقی بر میزان هورمون استروژن اثر می گذارد و شاید همین امر باعث افزایش سرطان رحم در زنان به علت چاقی می شود. همچنین چاقی باعث افزایش رفلاکس معده (برگشت محتویات و اسید معده به مری) می شود و رفلاکس معده یک عامل شناخته شده برای ابتلا به سرطان مری می باشد. از آنجا که خطر ابتلا به سرطان با چاقی افزایش می یابد، بنابراین…