اموزش پزشکي: کنترل خونریزی

برای كنترل خونریزی ابتدا روی زخم فشار مستقیم وارد كنید سپس لباس های اطراف زخم باید خارج شوند. برای كنترل خونریزی باید با انگشت یا دست فشار لازم به طور مستقیم روی محل خونریزی اعمال شود. اگر زخم بزرگ است بهتر است كه لبه های زخم به آرامی به هم رسانده شده و فشار داده شود. سپس به وسیله گاز استریل پانسمان شود اگر گاز استریل در دسترس نبود از یك پارچه ضخیم و جاذب می توانید استفاده كنید. بعد از قرار دادن پانسمان روی خونریزی با یك باند بانداژ كنید اگر باند ندارید میتوانید از یك روسری تمییز استفاده كنید. بانداژ نباید به حدی محكم باشد كه خونریزی عضو را تحت تاثیر بگذارد و جریان خون اندام و عضو قطع شود. اگر خونریزی آنقدر زیاد بود كه از پارچه نفوذ كرد از یك پارچه یا گاز دیگر روی آن استفاده كنید و هرگز پارچه اولیه را باز نكنید. مورد بعد در اندامی مثل دست و پا، بالا بردن اندام در حال خونریزی ضروری است. نكته قابل توجه اینكه : اگر خون مصدوم روی قسمتی از بدن شما ریخته شد حتما محل را فورا با آب و صابون بشویید.