اموزش پزشکي: واکسن پنج گانه

پیشگیری از 5 بیماری با دریافت یک واکسن ایمن سازی یکی از شناخته شده ترین و موثرترین روش های پیشگیری از بیماریهای دوران کودکی است. در 30 سال گذشته پس از آغاز برنامه توسعه ایمن سازی، دستآوردهای مهمی در جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و ارتقای سلامت کودکان در کشورمان حاصل شده است. بیماریهای سرخک، سرخجه مادرزادی، کزاز نوزادی در مرحله حذف قرار دارند، 14سال است که کشور عاری از بیماری فلج اطفال است و بیماریهای دیفتری، سیاه سرفه و اریون کنترل شده اند. واکسن پنتاوالان متشکل از واکسن های ثلاث(دیفتری، کزاز، سیاه سرفه)، هپاتیت B و یک واکسن جدید می باشد که در آینده نزدیک در برنامه واکسیناسیون کشوری در مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت و سبب ارتقای سلامت کودکان از طریق کاهش میزان بروز پنومونی و مننژیت های حاصله از هموفیلوس آنفلونزا نوع B خواهد شد. واکسن پنج گانه (پنتاوالان) در سنین 2، 4، 6 ماهگی در برنامه واکسیناسیون است. بداین ترتیب واکسن هپاتیت B بدو تولد طبق برنامه قبل ادامه خواهد داشت و همچنین زمان دریافت یادآور واکسن سه گانه(DTP) در 18 ماهگی و 6 سالگی همانند برنامه سابق ادامه خواهد یافت. هموفیلوس آنفلونزا نوعB، یک نوع باکتری است که عامل عفونت های شدید که در ذیل لیست شده،…