خنده دار ترین استند آپ کمدی حسن ریوندی در برج میلاد

قسمتی از اجرای جدید و بسیار پر هیجان حسن ریوندی در برج میلاد ، پیشنهاد می کنیم این ویدئوی بی نظیر را از دست ندهید
www.hasanreyvandi.com