مجموعه قفل قدیمی!

حسین ارزانی هنرمند 54 ساله ابرکوهی که از 12 سالگی کار صنعتگری را شروع نموده است ، در کارگاه خود که تنها کارگاه قفل سازی در شهرستان ابرکوه می باشد، در حال تولید قفلهای متنوعی از جمله کوچکترین و بزرگترین قفل های ایران است. بزرگترین قفل ساخته شده توسط این صنعتگر ابرکوهی در اندازه 40 در 40 سانتیمتر و به ارتفاع 30 سانتیمتر کمانه قفل، به هنگام باز شدن است. وزن این قفل که بزرگترین قفل ساخته شده توسط این هنرمند است، 12 کیلو گرم می باشد. به گفته ارزانی، هفتاد ساعت وقت، صرف ساختن این قفل شده است. وی همچنین کوچکترین قفل ایران را نیز که به اندازه یک لوبیا است، با استفاده از 11 قطعه ساخته است و 12 ساعت وقت صرف ساختن آن نموده است. اندازه این قفل به قدری کوچک است که امکان بلعیدن آن توسط اطفال وجود دارد. حسین ارزانی همچنین در کارگاه خود، تعدادی از قفل های قدیمی را نیز جمع آوری کرده است. وی از تلاش، جهت دریافت مهر اصالت سازمان جهانی یونسکو، جهت تولیدات خود نیز خبر داد.