مروری بر زندگی آیت الله حسینی الهاشمی

این برنامه به مروری کوتاه بر زندگی پر برکت آیت الله حاج سید نورالدین حسینی الهاشمی می پردازد. وی در زمان خود از مراجع طراز اول ایران و موسس حزب برادران شیراز بودند. سید نورالدین حسینی شیرازی در سال ۱۲۷۴ـ ۱۳۱۲در شیرازبه دنیا آمد. وی پس از کسب فیض از علمای بزرگ شیراز به نجف اشرف مشرف شد و پس از طی مدارج عالی علم و اجتهاد به شیراز بازگشت. فعالیت های سیاسی اجتماعی آیت الله حسینی الهاشمی باعث شد از وی به عنوان یکی از چهره های موثر فارس و شیراز یاد شود. برخی از فعالیت های علمی و سیاسی این عالم بزرگوار عبارتند از تاسیس هیات علمی استان فارس، فعالیت در ملی شدن صنعت نفت و مبارزه با بهایئت. وی شانزده عنوان تالیف دارد که تعدادی از آنها عبارتند از:اسلام و جهان امروز، ترکیب الاجسام، دیوان اشعار، شکست کسروی، حقوق سیاسی اسلام، تحفة الاحیاء فی لیلة القدر، اساس الاصول، بنیان الاصول، اصول فقه، احکام الانام فی شرح شرایع الاسلام، رقائق الحقایق، کتاب الحساب. وی به دلیل فعالیت سیاسی در عهد رضاشاه (حدّ زدن به منشی کنسول انگلیس در شیراز و اعتراض به مسئله کشف حجاب)دوبار در سال‌های ۱۳۰۶و ۱۳۰۸به بوشهر و تهران تبعید شد. وی در سال ۱۳۳۵فوت کرد و در آرامگاه نور واقع در خیابان احمدی شیراز به خاک سپرده شد.