بلدرچین ها پرندگانی دوست داشتنی

گونه : بلدرچین Coturnix Coturnix *خانواده : قرقاول Phasianidae *راسته : ماكیان‌سانان Galliformes - بلدرچین معمولی یك پرنده كوچك بازیگوش است كه در تمام مدت از اروپا و شرق دور تا چین مهاجرت می‌كند. با وجود بال‌های كوچك این پرنده پر طاقت هزاران كیلومتر را می‌پیماید. اندازه‌ها : size طول: 16 تا 18 سانتیمتر طول بال‌ها: 32 تا 35 سانتیمتر وزن نر: 85 تا 110 گرم وزن ماده: 90 تا 120 گرم *زاد و ولد : Breeding سن بلوغ: 1 سال فصل زاد و ولد: متغیر بر حسب مكان و موقعیت تخم‌ها: معمولاً 8 تا 13 تخم روی تخم خوابیدن: 17 تا 20 روز دوران جوجه‌آوری: 19 روز *طریقه زیست : Life Style عادت: جنس‌ها (نر و ماده) جداگانه مهاجرت می‌كنند ولی جفت‌گیری در تمام فصل زاد و ولد به طول می‌انجامد. صدا: نرهای صدایی سرود مانند مثل هوای بارانی دارند. غذای ویژه: دانه و حشرات *پراكندگی Distribution: در تابستان، بلدرچین‌ها از اسكاندیناوی جنوبی تا آخر ایسلند و سواحل شمال آفریقا و از شرق تا اتحادیه سابق خلق چین مهاجرت می‌كنند. در زمستان از شمال و مركز آفریقا تا چین عبور می‌كنند. محل سكونت این نوع بلدرچین‌ها جنوبی‌ترین محل آفریقاست. در فصل بهار به ایران می‌آیند پس از یك دوره تخم‌گذاری در فصل پایین اتفاق جوجه‌ها به محل زمستانی خود پرواز می‌كند شمال و جنوب آفریقا مراجعه نقشه كرد. بلدرچین‌ها در سراسر…