اموزش پزشکي: ناهنجاریهای فک

به طور کلی ناهنجاری های فکی را می توان به دو دسته استخوانی و دندانی طبقه بندی کرد، منظور از مشکلات استخوانی این است که فرم کلی صورت دچار مشکل بوده و تناسب اجزای صورت به هم ریخته است.حالا منظور از مشکلات دندانی چیست؟ منظور فرم کلی صورت متناسب است اما رابطه ی دندانی دو فک با هم نامتوازن است. مصرف یک سری از داروها یا در معرض قرار گرفتن مواد شیمیایی اشعه ایکس مصرف سیگار و الکل در دوران بارداری می تواند باعث مشکلات فکی و دندانی شود، اختلالات ژنتیکی جهش های ژنی که ممکن است ناشی از در معرض قرار گرفتن مواد یا مصرف داروها باشد. ضربه دیدن فک در دوران کودکی، چیزی که مهم است باید بدانیم این است که ناحیه ای از فک که با جمجمه مفصل می شود ناحیه بسیار حساس می باشد ضربه دیدن این ناحیه در دوران کودکی ممکن است در ابتدا بدون علامت یا درد مختصر باشد ولی با ادامه رشد می توان از علایم کوچکی فک انحراف فک و ایجاد نا قرینگی در کودکان که با مراجعه به موقع به متخصص اورتودنسی قابل پیشگیری می باشد. زمینه های ارثی که یکی از علل ایجاد این ناهنجاری ها است که با مراجعه به پزشک می توان جلوی این ناهنجاری ها را گرفته یا آنها را بهبود بخشید. عاداتی مثل مکیدن انگشت یا طولانی مکیدن پستانک، همه ی نوزادان انگشت خود را می مکند اما اگر این عادت در…