اموزش پزشکي:کنترل تجهیزات پزشکی

مدیریت بخش تجهیزات پزشکی به صورت Online و متمرکز دسترسی به اطلاعات را در سطح کارکنان و مدیران بخش ها به ساده ترین شکل ممکن فراهم می کند .بر اساس ساختار کلی، این سیستم دارای قابلیت های زیر می باشد:تعریف ساختار سازمانی مرکز از سطوح بالای مدیریت تا بخشهای داخلی مرکز-تعریف کاربران و اختصاص حیطه های تحت اختیار به آنها با توجه به ساختار سازمانی-ورود اطلاعات تجهیزات مرکز در قالب فرم های شناسنامه-پیگیری سیستماتیک تعمیرات-تعریف انواع فرم های نگهداری پیشگیرانه(PM) و کالیبراسیون و اختصاص آنها به دستگاههای مورد نظر-ایجاد جدول زمانی و اعلام هشدار برای انجام PM و کالیبراسیون-سیستماتیک کردن فرآیند خرید تجهیزات در مرکز-ارائه مشاور هوشمند خرید-تهیه گزارشهای گوناگون از تجهیزات، نگهداری پیشگیرانه، کالیبراسیون و خرید-تهیه گزارش های مختلف به صورت دینامیک از هزینه های مختلف-امکان کنترل ورود و خروج کالا به انبار-امکان چاپ مجوز ترخیص-امکان گزارش گیری متنوع از اقلام موجودی- ورودی– خروجی-امکان تعریف کمینه و بیشینه موجودی انبار-قابلیت هشدار در صورتی که میزان موجودی انبار از حداقل مورد نظر کمتر شود-امکان کنترل میزان انتقال تجهیزات و مواد مصرفی به تفکیک بخش های قابل دسترسی-قابلیت اجرای سیستم تحت شبکه محلی یا اینترنت -قابلیت…