تکنولوژی هسته‌ای در کشاورزی

پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی تاریخچه طرح ایجاد مرکزی، به منظور انجام تحقیقات کاربردی در زمینه کشاورزی و پزشکی هسته‌ای از سال 1363 در سازمان انرژی اتمی ایران شروع شد که در پی آن زمینی به مساحت حدود 100 هکتار در شمال غربی شهرستان کرج به همین منظور اختصاص داده شد و در سال 1367 این مرکز رسماً به نام « مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای» نامگذاری شد و از این سال عملیات ساختمانی واحدهای مختلف مرکز آغاز گردید و در سال 1370 ساختمان بخشهای کشاورزی هسته‌ای، آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه و بخش کاربرد پرتوهای یونی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در همان سال عملیات ساخت بخش مواد هسته‌ای و مجموعه آزمایشگاهی آن آغاز شد. در سال 1371 پروژه مهم شتابدهنده سیکلوترون به تصویب رسید و کارهای ساختمانی آن به عنوان یک پروژه ملی آغاز گردید و در نیمه دوم سال 1372 عملیات اجرایی و ساختمانی آن پایان یافت و نصب دستگاه‌های شتابدهنده و سیستمهای وابسته آغاز شد. با اتمام عملیات نصب، این واحد رسماً در دی ماه 1373 توسط مقام محترم ریاست جمهوری وقت افتتاح و به بهره‌برداری رسید. در سال 1386 نیز این مرکز رسماً به پژوهشکدة تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی تغییر نام یافت. به منظور استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای در زمینه‌های مختلف…