علی شیرالی مدال طلاالمپیاد جهانی فیزیك هند

علی شیرالی دانش آموزی مستعد از خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان مدال طلای بیست و هفتمین المپیاد فیزیك كشوری را كسب كرد . علی كه متولد سال 1375 است و هم اكنون دوره پیش دانشگاهی را می گذراند ، فرزند مهندس ایرج شیرالی سرپرست جمعداری واحدهای بهره برداری در بخش مدیریت اموال وبیمه شركت و مهندس زهره زمانیان فرسرپرست برنامه ریزی وتعالی سازمانی در مدیریت مهندسی صنایع است . وی پس از كسب موفقیت در سه مرحله المپیاد فیزیك كشوری ، جزء 10 نفر برتر این رشته قرار گرفته و مدال طلا را كسب نمود و برگ زرین دیگری بر تاریخ پر افتخار خانواده بزرگ ذوب آهن افزوده شد . این مدال علاوه بر معافیت از خدمت سربازی ، كنكور را نیز از سر راه این دانش آموز مستعد بر می دارد تا در رشته مورد نظر خود ادامه تحصیل دهد . شیرالی در بنیاد ملی نخبگان پذیرفته شده و و پس از طی دوره آمادگی انشا ا... خردادماه سال آینده در المپیاد جهانی فیزیك در كشور هند شركت می كند . علی شیرالی در گفتگو با خبرنگار ما گفت : از 2 سال و نیم قبل مطالعه خود را برای حضور در المپیاد فیزیك آغاز كردم و این رشته را به دلیل علاقه و استعداد انتخاب كردم ضمن اینكه رشته فیزیك با انتخاب شغل آینده خود یعنی مهندسی مكانیك ، تطابق بیشتری دارد . وی افزود : بخش عمده ای از موفقیت خود را مدیون پدر و مادر هستم…