سوغات گیلان

سوغات گیلان صنایع دستى به ویژه صنایع دستى روستایى نوعى فعالیت اقتصادى است كه آمیختگى شدید آن با سنت ها عادات و بینش سازندگان و همچنین تاثیر محسوس محیط جغرافیایى در این صنعت موجب تمایز آن از فرآورده هاى مى شود. در نقاط مختلف گیلان و با توجه به فرهنگ هر منطقه صنایع دستى خاصى رواج دارد از جمله: سفالگرى در املش و روستاى جیرده شفت، شال بافى كه ویژه تالش ها و گالش ها است. چموش دوزى یا چارق دوزى كه در ماسوله رایج است. همچنین حصیر بافى و بامبو بافى، قالى و گلیم بافى و قلاب دوزى در مناطق مختلف استان رایج است. صنایع چوبى استان و دست ساختهاى هنرمندان گیلانى بسیار مورد علاقه گردشگران است كه یكى از نمونهاى زیباى كار هاى چوبى، صندوق هاى مخصوصى به نام بولاكى است. از دیگر سوغاتى هاى این استان مى توان به كلوچه لاهیجان و فومن، زیتون رودبار و برنج آستانه اشرفیه و چاى لاهیجان اشاره كرد.