تولید داخلی قالیبافی

قتی سخن از واردات به میان می آید حمایت از تولیدات داخلی مطرح می گردد که دولت باید به نوعی از ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت جلوگیری کند تا صنایع داخلی بتوانند خود را سرپا نگهدارند. راه اندازی و تأسیس یك كارگاه تولیدی فرش دست بافت هدف از راه اندازی و تأسیس یك كارگاه قالیبافی در درجه اول تولید فرش اصیل ایرانی و در درجه دوم كسب درآمد و استقلال مالی می باشد. اشتغال زایی یكی دیگر از اهداف این كارگاه جذب نیرویی كاری و آموزش به آنها بوده كه پس از گذراندن مراحل آموزشی می توانند در همین واحد مشغول به كار كسب درآمد شوند و خود نیز در آینده یك نفر از افراد آموزش دهنده باشند كه هنر قالیبافی و كسب درآمد از این هنر را به دیگران آموزش دهند. بهبود بخشیدن به صنایع فرش ایرانی كاری كه در این واحد انجام می شود تنها تولید فرش فرشهای سنتی كه با طرحهای قدیمی و كیفیت پایین تولید می شده نیست بلكه در این واحد یكی از كارهای مهم بهبود بخشیدن به وضعیت تولید از نظر كمی و كیفی محصولات است.