از آفتاب سوختگی چه میدانیم؟؟

در ورزش‌های زمستانی نظیر اسکی، به علت کوهستانی بودن شرایط، اتمسفر ضخامت کمتری دارد، لذا مانع نفوذ اشـعـه مـاورای بـنـفـش نـمـی‌گـردد و احتمال آفتاب‌سوختگی بیشتر می‌شود. احتمال بروز آفتاب‌سوختگی در فاصله ساعات 10 صبح تا 4 بعدازظهر بیشتر از سایر اوقات می‌باشد، چون به علت تابش عمودی‌تر خورشید، اشعه ماورای بنفش بیشتری به زمین می‌رسد احساس سرما و لرزیدن بعد از آفتاب سوختگی افرادی که در فصول گرم سال آفتاب‌سوختگی را تجربه کرده‌اند، حتما متوجه این موضوع شده‌اند که بر خلاف آنچه به نظر می‌رسد، آفتاب‌سوختگی موجب می‌شود پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، به شدت احساس سرما کنید تا جایی که حتی در برخی موارد، کاهش دمای بدن با لرز نیز همراه است. این موضوع با ماهیت آنچه موجب آسیب‌دیدگی سطح پوست شده در تناقض است. به نظر می‌رسد پاسخ این تناقض در تغییرات ایجاد شده در سیستم گردش خون نهفته باشد. احساس سرما و لرز آفتاب‌سوختگی از جمله جراحت‌های پوستی شایع در فصل تابستان است. در واکنش به جراحتی که در نتیجه تابش نور خورشید به سطح پوست ایجاد شده است، رگ‌های خونی در قسمت آسیب‌دیده متورم می‌شوند و به این ترتیب خون‌رسانی در نزدیکی قسمت آسیب‌دیده پوست تسریع می‌شود. افزایش خون‌رسانی به سلول‌ها به آنها کمک می‌کند…