نحوه ی درمان خارش

خارش نوعی ناراحتی پوستی است که بروز آن دلایل مختلفی دارد .خاراندن موضع باعث تشدید ناراحتی و حتی کبودی و خون ریزی آن می شود.عوامل متعددی را می توان در ایجاد این ناراحتی پوستی برشمرد،استفاده ا زمواد شیمیایی،آفتاب سوختگی ،هوای سرد،تماس زیاد با آب یا نور خورشید،گزیدگی حشرات یا حمام داغ . اما علت عمده آن خشکی پوست است.این ناراحتی ممکن است در تمامی بدن یا بخشی از پوست ایجاد شود.علل خارش :استرس-خشکی پوست-حساسیت به دارو-عفونت انگلی-عفونت قارچی-استفاده از مواد شیمیایی قوی -اگزما-هوای سرد-شپش-گزیدگی حشرات-بیماری خونی-انواع متفاوت سرطان از جمله لنفوما.خشکی پوست-