درباره آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی بیشتر بدانید

صفحات زرین دانش، فضیلت و مبارزه به دست با کفایت مردان الهی رقم می‌خورد. آنان چون خورشیدی بر تارک پرافتخار تاریخ درخشیده، پرتو نورشان گرمابخش جان‌های خسته است تا تحرکی دوباره یابد. به رغم شعار استعمارگران مبنی بر جدایی دین از سیاست، عالمان متعهد و دین پرور با حضور در میادین سیاست، مردانه از حقوق مظلومان و ستم دیدگان حمایت کردند. آنان در جبهه نبرد با کافران گاه تا مرز شهادت پیش رفته، قلم خویش را به مرکب خون سیراب کردند. بزرگ مرد دانش و جهاد آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی از یک سو در جبهه مبارزه با جهل و از سویی در نبرد با کفار سرآمد عصر خویش بود. بر فقاهتش، کتاب عروة الوثقی و بر عرفانش، مناجات نامه بستان راز و گلستان نیاز و بر سیاستش، موضع گیری روشن گرانه وی در انقلاب مشروطیت و هم گامی او با آیت‌الله شهید شیخ فضل الله نوری و نیز شهادت فرزندش در میدان نبرد، بهترین گواه است. او عالمی متبحر و فقیهی مدقق است که جامع کمالات علمی و عملی بود و در فقه جعفری یکی از مفاخر و از فقهای نامدار و برجسته عصر اخیر است. آن وجود سعادتمند در سال ۱۲۴۸ ق، در روستای «کسنویه» یزد پا به عرصه گیتی نهاد. از همان زمان، بزرگی در چهره کوچکش نمایان بود و با تولدش، رشته‌های امید را در قلب پدر و مادر خویش محکم ساخت. پدرش به تبرک نام رسول…