سکینه مهربانی فر

« سکینه مهربانی فر » متولد سال 1364 شهرستان بیرجند دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات و معلم مدرسه استثنایی است . وی در معرفی خودش چنین می گوید : « مشکل من مادر زادی بوده و در دوران بارداری ، براثر ضربه ای که به چشمم خورده از همان زمان چشمم رشد نمی کند . اما خانواده خیلی عادی با من برخورد می کردند و من متوجه فرقی نمی شدم . چون مادرم تمام کارهایی که از دیگر خواهران و برادرانم می خواست از من هم می خواست و هیچ وقت احساس نکردم مشکلی دارم . اولین باری که فهمیدم مشکلی دارم و نمی بینم کلاس اول در مدرسه عادی بود . همه دانش آموزان تخته را می دیدند الا من و معلمم برخورد تندی با من داشت که ناراحت شدم و وقتی به خانه رفتم برای مادرم تعریف کردم و مادرم مرا به مدرسه استثنایی برد . تا کلاس پنجم مدرسه استثنایی رفتم و اما برای مقاطع دیگر در استان مدرسه استثنایی نبود و از طرفی هم خیلی علاقه به تحصیل داشتم و مدارس عادی هم دانش آموزان معلول را قبول نمی کردند با تلاش معلمانم توانستم به مدرسه عادی بروم و از همان موقع تصمیم گرفتم نباید از دیگران کم بیاورم و فرقی با دیگران داشته باشم . در واقع اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که طوری زندگی کنم که از دیگران کمتر نباشم. در دانشگاه هم رشته ادبیات خواندم و شاید یکی از دلایل علاقه ام به این رشته…