طنز آبادان - بسیار طنز

آبادانی ها....دعوای دو همسایه آبادانی بر سره آهنگ


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x