سنگ نوردی

قدرت و عظمت کوهستان و بلندای آن که به هر انسانی حس قدرت را القا می کند .از گذشته های دور تا به حال هر از گاهی انسان ها را به خود می خواند تا با حضور و رفتن به بلندای آن ساعاتی با خود خلوت کرده و روحشان را به دست بادی بسپارند که آزاد و رها بر فراز کوهستان به پرواز در آمده است . دیدن زیبایی های بکر و دست نخورده کوهستان چشم هر بیننده ای را به خود خیره کرده و او را بر آن می دارد تا بار دیگر فرصتی برای سفر به دامان بلند طبیعت برای خود بگذارد . چه بسیارند افرادی که راه های سختی را برای بالا رفتن می آزمایند تا سرسختی خود را با سر سختی کوهستان به ترازو گذاشته و مقایسه ای انجام دهند ! روح بلند پرواز انسان و عاشق پر کشیدن و تجربه چشیدن طعم پرواز خیلی ها را بر آن می دارد تا با انجام این ریسک روح خود را آرام کنند ورزش صخره نوردی با همه سختی هایی که در نگاه اول دارد تا حدی هیجان انگیز است که هر کوهنوردی پس از مدتی از گذران دوران ورزشی خود در کوهستان علاقمند می شود،سنگ نوردی را هرچند اندک تجربه کند.سنگ نوردی از آسان ترین مسیرها تا دشوارترین آنها دارای مرتبه ها و سبک های پیوسته است. سنگ نوردی در هر رده و شاخه جذاب و لذت بخش است به شرط آنکه با رعایت ایمنی،استفاده از تجربه ارزشمند دیگران و دوری از هرگونه شتاب و عجله در ورزش باشد.سنگ…