توضیحاتی راجع به سرطان حنجره

1,043
07 مهر 1394

سرطان حنجره بیماری است که در آن سلولهای سرطانی در بافت های حنجره یافت می شوند.حنجره راه عبوری کوتاه شبیه یک مثلث است که درست زیر حلق و در ناحیه گردن قرار گرفته است.حلق لوله ای توخالی بطول 5 اینچ است که از پشت بینی شروع شده و به سمت پایین تا ناحیه گردن پیش می رود تا اینکه به مری برسد.مری لوله است که به سمت معده می رود.هوا از طریق حلق و سپس حنجره به نای رسیده و از آنجا به ریه ها می رود.غذا از طریق حلق وارد مری می شود.حنجره در بالای خود دارای یک تکه بافت کوچک است که اپی گلوت نامیده می شود.این عضو مانع ورود غذا به راههای هوایی می گردد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x