نحوه نگه دار و پرورش گل اشك عروس

در مورد گیاهی از خانواده كراسولاكه كه نام علمی آن همان كارانكولا است .این گیاه با نام معمول بریونیلُم یا اینطور كه معروف است اشك عروس یا اشك یك تكثیر خیلی جالب دارد كه عرض میكنم خدمتتون . این گیاه بومی كداگاسكار و هندوستان است .مناطق گرم جنوب هندوستان و جزایر ماداگاسكار ،گلی است كه ارتفاع آن 20 سانتی متر،زینتی بودنش آغاز می شود . متوسط 40 تا 60 سانتی متر ارتفاع دارد و در مناطق بومی به بیشتر از یك متر و حتی چندین متر هم میرسد .از ارتفاع حدود 20 سانتی متری زینتی بودن این گیاه آغاز می شود برگ های گوشتی آبدار از خانواده كراسولاله است به رنگ سبز خاكستری است و در سبز تیره جلوه ی خاصی خواهد داشت.گل های این گیاه همانطور كه میبینید روی یك شاخه ی گل دهنده كه ارتفاع 30 تا 40 سانتی متر میگیرد تشكیل می شودو به رنگ های زرد و صورتی و قرمز است.به صورت گوشواره ای میآویزد خیلی زیباست اما در اواخر زمستان و اوایل بهار گل ها را داریم البته به این صورت در می آیدند كه باید هرس شوند.دقت كنید حاشیه برگ ها ی بریوفیلُم گیاه چه های كوچكی بوجود میآید كه همین گیاه چه ها مثل اشك انسان است و وقتی میریزد روی زمین می تواند گیاه جدید را تشكیل دهد. در گیاه دیگه ای ندیدم كه روی خود گیاه گیاه دیگری تولید شود و افتادن آن روی زمین گیاه جدید بوجود بیاید.شاید…