آموزش نرم افزار اکسل ( قسمت دوم )

آشنایی با فرمول نویسی در اکسل و توابع کاربردی در آن در واقع دریچه ای به سمت استفاده ی حرفه ای از اکسل میباشد، بیشتر مقالات و موضوعات آموزشی که بعد از این به ارایه آن ها خواهیم پرداخت به نوعی وابسته به این مبحث میباشند، لذا توصیه میگردد در یادگیری و تمرین اصول فرمول نویسی در اکسل کوشا باشید.دراین کلیپ به آموزش مسایل مقدماتی این مباحث پرداخته شده است