مسدود سازی سایتهای مستهجن با آنتی ویروس

سیستم کنترل والدین، سیستمی هوشمند است که والدین می توانند ازآن برای کنترل فرزندانشان استفاده کنند.با استفاده ازاین سیستم هوشمند، می توانید سایت های مخرب و مستهجن را مسدود کنید تا سایر کسانی که با رایانه شما کار می کنند از جمله فرزندان یا خردسالان، نتوانند وارد سایتهای پورنو شوند.( این اولین بار است که این سیستم آموزش داده می شود-کپی برداری شرعا حرام است.)