مشکلات هارد در ویندوز را با یک کلیک حل کنید !!!

وقتی شما فایلی را درون هارد دیسک خود کپی میکنید مثل این می ماند یک وسیله داخل یک اتاق پرت کرده باشید . پس باید بدانید که اگر این کار استمرار زیادی داشته باشد نیاز به تمیز کردن اتاق است . اتاق در سیستم همان هارد شماست ، پس هارد شما نیاز به تمیز کاری و مرتب کردن دارد .ما دراین ویدیو بهترین نرم افزار برای تعمیر مشکلات هارد را معرفی کرده و آموزش می دهیم