کلیپ گیاه شناسی : دراسینا کامپکتا

- مناسب برای محیط های کم نور. - خشکی طولانی محیط یا خاک باعث لکه دار شدن برگ ها می شود. - از طریق قلمه زدن ساقه قابل تکثیر است. - نسبتا کم رشد است و کوددهی منظم باعث رشد سریعتر و شادابی بیشتر برگ ها می شود.