گرانادا ۱-۱ والنسیا (گلهای بازی)

هفته چهاردهم لالیگا اسپانیا فصل ۲۰۱۵-۲۰۱۴