اموزش پزشکی: روماتولوژی

روماتولوژی (Rheumatology) به معنای علم شناخت بیماری های استخوان و مفاصل (بیماری های روماتیسمی) و رشته ای فوق تخصصی است كه پزشكان در این رشته بعد از گذراندن تخصص داخلی بزرگسالان و داخلی كودكان به تحصیل در آن می پردازند . بیماری هایی که در این راستا مطرح هستند شامل: 1- بیماری های مفصل که با علت های متفاوت به شرح زیر می تواند باشد: - علت التهابی (Inflammatory) مانند بیماری ارتریت روماتوئید و لوپوس سیستمیک و بهجت و... - علت مکانیکال: مانند بیماری استئوارتریت (Osteoarthritis) که اسم دیگر آن آرتروز (Arthrosis) می باشد. - علل یا منشا نورولوژیک : آسیب مفصل بدنبال آسیب سیستم عصبی که در اندامها ایجاد می شود. مانند نوروپاتی بدنبال دیابت و ... - علل متابولیک: آسیب مفصل بعلت بیماری زمینه ای فرد مانند دیابت ٫ نقرس و پوکی استخوان می باشد. - علل عفونی: علت های عفونی متعددی مانند باکتری ها و یا تب مالت و یا سل می توانند باعث ابتلای مفصل شوند. 2- علل خارج مفصل: در اطراف مفصل ضمائمی وجود دارد که هرکدام از آنها می توانند با علل متفاوت دچار آسیب شده و ایجاد بیماری نمایند. ضمائم مفصل عبارتند از: - تاندونها که التهاب آنها تاندونیت (Tendinitis) مانند بیماری آرنج تنیس بازان یا بیماری گلف بازها نامیده می شود. - به تورم اطراف تاندونها که تنوسینوویت (Tenosynovitis) گفته می شود.…