تقویت معده ی ضعیف در طب سنتی

راهکار طب اسلامی درتقویت معده ی ضعیف و کسی که سردل داره و یا پرزهای معده ی کوتاهی دارد از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی