دندان قروچه در کودکان

علت دندان قروچه کودکان چیست؟پاسخ این سوال را از زبان دکتر آیتی می شنویم که معتقد است دندان قروچه حاصل اضطراب و ترس کودک در طول روز می باشد که هنگام خواب به صورت دندان قروچه خود را ظاهر می کند.