اموزش پزشکی: روشهای تشخیص طب سوزنی

روش نبض یکی از پیچیده ترین روشهای تشخیصی است. در این روش تمام اندام های بدن از طریق نبض بررسی می شود تا به ریشه بیماری پی برده شود. در روش نبض، نبض بیمار را در سه مرحله باید بررسی کرد. سه نقطه در روس دست و هر کدام از این نقطه ها حدودا 12 نوع نبض را نشان می دهد که با تشخیص هر نوع بیماری درمان آن با طب سوزنی صورت می گیرد.