اموزش پزشکی: روشهای تشخیص طب سوزنی

198
07 مهر 1394

روش نبض یکی از پیچیده ترین روشهای تشخیصی است. در این روش تمام اندام های بدن از طریق نبض بررسی می شود تا به ریشه بیماری پی برده شود. در روش نبض، نبض بیمار را در سه مرحله باید بررسی کرد. سه نقطه در روس دست و هر کدام از این نقطه ها حدودا 12 نوع نبض را نشان می دهد که با تشخیص هر نوع بیماری درمان آن با طب سوزنی صورت می گیرد.

آموزشیروشهای تشخیص طب سوزنیطب سوزنیسوزنینبض

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x