اموزش پزشکی: علل فشار خون

.خوراک آشامیدنی ناسالم مخصوصا فست فوت ها و غذاهای آماده و صنعتی 2. مواد شیمیایی و پلاستیکی 3. ایجاد استرس های روانی وروحی 4.شوینده های شیمایی، مثل مواد شیمیایی معطر کننده، ادکلن ها و عطرهای شیمیای 5.امواج الکترونیکی و مخابراتی و بیش از اندازه استفاده از آن ها 6. همه وسایل برقی که میدان مغناطیسی ایجاد می کنند. گاز سمی فلورین که بعضی قطعات کامپیوتری وقتی داغ میکنند. 7. لباس های نسوزی که تولید میشود. 8.مواد آرایشی شیمیایی که در کشورهای خاورمیانه بسیار تبلیغ می شود.