اموزش پزشکی: پاک کردن تاتو با لیزر

بهترین راه برای پاک کردن تاتو چیست؟ آیا لیزر کمک خوبی برای پاک کردن تاتو است؟ پاسخ این سوالات را از زبان دکتر روحانی نسب می شنویم