خواص سیب در طب سنتی

خواص سیب تازه در مقوی نمودن کبد و اشتها آور بودن و ضد التهاب دستگاه گوارش بودن از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی