اموزش پزشکی: انوع کاهش شنوایی

کاهش شنوایی در هر سنی ممکن است دیده شود؛ از یک نوزاد تازه متولد شده گرفته تا یک فرد میانسال اما علم پیشرفته پزشکی امروز این امید را در بیماران زنده کرده که می‌توانند شنوایی از دست رفته خود را بازیابند. کاهش شنوایی، از بیماری‌های شایع گوش است که محدودیت‌هایی را برای انسان‌ها ایجاد می‌کند. کاهش شنوایی در هر سنی ممکن است دیده شود؛ از یک نوزاد تازه متولد شده گرفته تا یک فرد میانسال اما علم پیشرفته پزشکی امروز این امید را در بیماران زنده کرده که می‌توانند شنوایی از دست رفته خود را بازیابند. با توجه به فیزیولوژی گوش، روند شنیدن شامل دو بخش بزرگ انتقال صدا و درک صوت است. اگر در هر یک از این قسمت‌ها مشکلی پیش بیاید، احتمال کاهش حس شنوایی وجود دارد. گوش خارجی و گوش میانی وظیفه انتقال و افزایش شدت صوت را برعهده دارند. در گوش داخلی انسان نیز عصب شنوایی وجود دارد که با مغز در ارتباط است و صدا را تحلیل می‌کند. 1-پیرگوشی: شایع‌ترین بیماری‌ای که گوش داخلی را درگیر و کاهش شنوایی حسی- عصبی ایجاد می‌کند، پیر گوشی است. افراد بعد از 60 سال درجاتی از کاهش شنوایی پیدا می‌کنند. درمان آنها تجویز سمعک است. 2-نقص شنوایی هدایتی: اگر مشکل در قسمت خارجی و میانی گوش باشد، بیمار دچار نقص شنوایی از نوع هدایتی است. کاهش شنوایی هدایتی…